กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 ที่ 
 ชื่อ 
 นามสกุล 
 ตำแหน่ง 
 งานที่รับผิดชอบ 
 Tel. มือถือ 
 Tel. ที่ทำงาน 
 อีเมล์ 
  1  
  นายนริศ     ทวีสุข     รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     -     0817763852     034826255 ต่อ 306     naris-2505@hotmail.com  
  2  
  นางฐิตินันท์     แท่นวิทยานนท์     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     -     0814032696     034826255 ต่อ 307     m_a_c_4@hotmail.com  
  3  
  นางสาวเกษณี     ปละอุด     -     -     0851903701     034826255 ต่อ 307     pala_ud@hotmail.com  
  4  
  นางสุรางค์     มั่นคง     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ     -     0860300499     034826255 ต่อ 306     surang_m@hotmail.com  
  5  
  นางสาวสำลี     กุ้ยอ่อน     -     -     0811905209     034826255 ต่อ 307     khunnim1@hotmail.com  
  6  
  นางสาวภัควิภา     โลไธสง     -     -     0857438244     -     pakwipa_25@hotmail.com  
  7  
  ส.ต.อ.สายันต์     แก่นพันธ์     -     -     0863066008     -     -